Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της ‘A Count On Us‘ έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης καθώς και την επιτυχία των στόχων όποια και αν είναι αυτή.

 Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές.
 
1. Μελέτη επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
2. Συμβουλές Μηχανογράφησης / Μηχανοργάνωσης
3. Επίβλεψη του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις η διορθώσεις
4. Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
5. Επίβλεψη του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις η διορθώσεις
6. Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
7. Σύνταξη προϋπολογισμών καθώς και παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων.
8. Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
9. Μελέτες Βιωσιμότητας
10. Αποτίμηση για εξαγορά - πώληση επιχειρήσεων
11. Οικονομοτεχνικές μελέτες προγραμμάτων αναπτυξιακών νόμων της Ευρωπαϊκής ένωσης.
12. Νομικές συμβουλές